e-Learning

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o kierujących pojazdami, metoda e-learningowa została dopuszczona jako forma organizacji zajęć teoretycznych na kurach nauki jazdy.

Czym jest e-learning?

Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dletego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika.

Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Ostatnie lata pokazują, że wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online.

Szkolenia kierowców zawodowych w Polsce nie mogą być oparte o typową metodę e-learningu, ponieważ nauka przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania, musi odbywać się w ośrodku szkolenia.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 czerwca 2014, 21:07