Profesjonalne kursy dla kierowców na platformie dobreosk.pl to efekt 18 lat doświadczeń firmy SPH Credo we współpracy z branżą szkolenia kierowców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ośrodków oraz możliwości prawnych, stworzyliśmy rozwiązanie umożliwiające połączenie wszystkich dotychczasowych metod szkolenia teoretycznego, który w sposób zintegrowany i kompleksowy prowadzi kandydatów na kierowców do poznania i ugruntowania wiedzy z tematyki przepisów ruchu drogowego oraz pozostałych dziedzin niezbędnych kierowcy zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia osób wykonujących transport drogowy (Dz.U. z 2010 Nr. 53 poz. 314). 

Ucząc się na platformie ekurs.eu, kursant ma kontakt z systemem szkolenia nadzorowanym przez ośrodki szkolenia, ekspertów transportu drogowego oraz specjalistów SPH Credo.

Materiał szkoleniowy został podzielony na moduły, które w sposób metodyczny prowadzą proces szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia osób wykonujących transport drogowy.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 czerwca 2014, 21:10