Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E

Kwalifikacja wstępna jest dostępna dla każdej osoby, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
- przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ DLA PRAWA JAZDY KAT.C

a. Część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin
b. Część specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne - 33 godziny
  • zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
  • zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 maj 2012, 11:56
Zamknij
Porozmawiaj z nami