Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E

Kwalifikacja wstępna jest dostępna dla każdej osoby, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
- przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ DLA PRAWA JAZDY KAT.C

a. Część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin
b. Część specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne - 33 godziny
  • zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
  • zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

TEST KWALIFIKACYJNY - przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach 20-osobowych.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

Test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 17 poprawnych odpowiedzi).

Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania testu wynosi 30 min.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 maj 2012, 11:56

Prześlij news

Pomiń Sonda

Sonda

Czy powinien powstać organ zatwierdzający zgodność rozwiązań e-learningowych do systemu szkolenia kierowców
Tak (2)

Nie (1)

Trudno powiedzieć (0)

Pomiń Na skróty z ekurs.eu

Na skróty z ekurs.eu

Test na kwalifikację - przykładowy test z zakresu egzaminu państwowego na kierowcę zawodowego. Uwaga! Wyższe kryteria egzaminacyjne niż na egzaminie

o11

Prawko B - program do nauki i sprawdzania wiadomości z zakresu egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B.

Pomiń Infolinia ekspercka

Infolinia ekspercka

Każdy właściciel szkoły nauki jazdy zastanawia się czy taka promocja jest dobra? Czy zwiększa liczbę kursantów? Według moich informacji zwiększa... tylko koszty. Dodatkowo ludzka natura jest taka, że jak otrzymuje coś gratis, to się tego nie szanuje.

Jakimi sposobami ośrodki ... Rozmawiając z właścicielami szkół nauki jazdy bardzo często zadaję pytanie, jak metoda pozyskiwania kursantów jest najlepsza?

Pomiń StrefaJazdy.pl zaprenumeruj

StrefaJazdy.pl zaprenumeruj

Dużym zaskoczeniem pierwszych dni 2012 roku była decyzja ministra transportu o odroczeniu ustawy o kierujących pojazdami, co przyniosło cały szereg reperkusji dla naszej branży. Szczegóły >>>

Pomiń Mapa partnerów w Polsce